Công ty chế biến, xuất nhập khẩu được lợi gì khi sử dụng dịch vụ kho CASS?

  1. Có nguồn hàng lớn, ổn định để chọn lựa. Đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường cao cấp.
  2. Có nguồn hàng chất lượng tốt, tin cậy, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Tăng lợi thế xuất khẩu.
  3. Các nông sản nhập khẩu giá trị cao có được điều kiện lưu trữ tối ưu, duy trì chất lượng, giảm hư hỏng, tăng lợi nhuận.
  4. Có nơi tin cậy để gom hàng và gửi lại hàng như kho của riêng bạn, mà không mất chi phí đầu tư kho cũng như tổ chức bộ máy  thu mua, quản lý hàng hóa phức tạp, tốn kém.
  5. Có nguồn hàng ổn định cho hoạt động chế biến, yên tâm mở rộng đầu tư nâng cấp thiết bị chế biến chuyên sâu vì khâu bảo quản đã được giải quyết rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *