HIỆU QUẢ CỦA BƠM KHÍ NITƠ VÀO CONTAINER LẠNH

❤️ Thật tuyệt ❤️ Đây là container sau 27 ngày đựơc bơm khí tại kho CASS đã đến cảng khách, hàng tươi đẹp không bỏ trái nào. 💪💪Giúp Khách hàng kinh doanh hiệu quả là nỗ lực không ngừng nghỉ của CASS.😍😍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *