Phương pháp CA là gì? Lịch sử phát triển của CA và ứng dụng CA ở các nước trên thế giới ra sao?

Nhiều khảo sát thế giới cho thấy dù bảo quản lạnh bình thường có thể tồn trữ được từ 2 tuần – 4 tháng nhưng trái cây lại bị mất nhiều nước và dinh dưỡng trong khi bảo quản trong môi trường CA rau quả sẽ duy trì được hương vị, độ tươi ngon, hàm lượng dinh dưỡng… và thời gian bảo quản sẽ kéo dài từ 2- 9 tháng, nhờ đó kéo dài được mùa vụ, cân bằng cung cầu cho thị trường.

Vậy Phương pháp CA là gì? Tại sao CA làm được điều đó?. Lịch sử phát triển của CA và ứng dụng CA ở các nước trên thế giới ra sao?

  • Phương pháp CA (controlled atmosphere )là gì?

Là phương pháp bảo quản rau củ quả tươi trong môi trường khí quyển điều chỉnh khác với môi trường khí quyển tự nhiên (O2 21%, N2 78%, CO2 0.3%, và 1 ít khí khác). Trong môi trường CA nồng độ  khí  O2 sẽ được hạ thấp xuống, khí N2 và CO2 tăng lên giúp nông sản giảm cường độ hô hấp, các quá trình sinh lý sinh hóa của rau quả cũng bị ức chế, quá trình chín, quá trình trao đổi chất sau khi thu hái cũng chậm lại, đồng thời góp phần tiêu diệt côn trùng gây hại do hàm lượng khí O2 thấp.

  • Lịch sử phát triển của CA, ứng dụng CA ở các nước trên thế giới.
  • Vào những năm đầu của thế kỹ 20th Franklin Kidd va Cyril West tại đại học Cambridge đã nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ và tỉ lệ các khí CO2 và O2 đến sự hô hấp và quá trình chín của trái cây. Những nghiên cứu này là nền tảng cho ứng dụng rộng rãi kho bảo quản CA (controlled atmosphere storage) tại Anh vào năm 1929 và tại Mỹ vào đầu thập niên 1950 sau đó nhờ kỹ thuật giử kín khí phát triển mà qui mô kho chứa CA tại Mỹ và Canada tăng lên nhanh chóng không còn giới hạn trong các thùng chứa như ban đầu nữa. Ứng dụng phương pháp bảo quản này trong thu hoạch, xử lý và bảo quản trái cây đã giúp tăng hiệu quả xử lý trái cây, tiết kiệm lao động góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng các kho bảo quản CA trên toàn thế giới từ những năm 1950.
  • Đến năm 1997 chỉ riêng Bang Washington đã có đến 67% kho bảo quản trái cây của Bang là kho CA (Theo báo cáo từ Bộ Nông Nghiệp và Ủy Ban táo của Bang Washington).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *